PDPA หรือพรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 คืออะไร ทำไมต้องให้ความสำคัญ

PDPA หรือพรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 คือกฏหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม หากบริษัทที่เคยเก็บข้อมูลลูกค้าควรจะต้องปรับตัว ตั้งแต่ การเก็บข้อมูล, การใช้ข้อมูล, การควบคุมหากข้อมูลรั่วไหล โดยกฏหมายจะมีผลบังคับใช้ พ.ค. 2565

ค้นหา solutions
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ผู้เก็บข้อมูลจะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ไม่ได้เด็ดขาด หากไม่ได้รับการยินยอม จะต้องมีมาตรการชัดเจนในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถ้าหากมีการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศนั้น ประเทศปลายทางก็จำเป็นที่จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลที่ได้มาตรฐานเช่นกัน ทั้งนี้จะต้องมีการทำรายงานวัดผลการป้องกันข้อมูลนั้น ๆ

การชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

ผู้เก็บข้อมูลจะต้องไม่นำข้อมูลที่เก็บไว้ไปใช้นอกเหนือจากที่ได้ทำการชี้แจงกับเจ้าของข้อมูล ในการเก็บข้อมูลทุกส่วน ผู้ที่ทำการเก็บข้อมูลจะต้องชี้แจงอย่างชัดเจนว่าจะนำไปใช้ในส่วนใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรือการนำไปเปิดเผยก็ตาม

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ในการเรียกร้อง

เจ้าของข้อมูลนั้น ๆ สามารถติดต่อองค์กรหรือบุคคลที่ทำการเก็บข้อมูลได้ตลอด โดยสิทธิ์ในส่วนนี้รวมไปถึงสิทธิ์ในการขอเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง อีกทั้งยังสามารถขอให้เปิดเผยที่มาในการได้รับข้อมูลจนกระทั่งเรียกร้องให้ทำการลบทำลายข้อมูลดังกล่าวได้อีกด้วย โดยผู้เก็บข้อมูลนั้นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ห้ามปฏิเสธแต่อย่างใด ยกเว้นจะมีคำสั่งศาลให้ปฏิเสธเท่านั้น

มีบทลงโทษทางอาญาหากเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับการยินยอม

หากผู้เก็บข้อมูลไม่ทำตามกฎข้อบังคับดังกล่าว หรือมีการละเมิด มีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ก็มีสิทธิ์ที่จะต้องโทษทางอาญาได้ โดยบทลงโทษคือการจำคุก 6 เดือน ถึง 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

book-self box chair cloud cup flower head-phone monitor mug table tissue water-bottle wifi shape main-pic

ระบบจัดเก็บการยินยอมของลูกค้า (Consent management center)

เชื่อมต่อกับจุดที่ต้องการเก็บการยินยอม(Integrate with Collection Points)
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการยินยอมได้ตลอดเวลา(Customer Preference Center)
จัดเก็บการยินยอมของลูกค้าไว้ที่เดียว (Maintain a Central Database of Consent)
เชื่อมต่อกับ applications หรือ system ที่มีอยู่(Integrate Business Systems and Applications)
book-self box chair cloud cup flower head-phone monitor mug table tissue water-bottle wifi shape main-pic
big-monitor creative developer flower-top small-monitor small-top table target shape main-pic

Solution สำหรับการขอการใช้งานคุ๊กกี้ในเว็บไซต์

สร้าง banner สำหรับการขอการใช้งานคุ๊กกี้(ฺBuilding cookie banner consent)
แก้ไขเนื้อหาการใช้งานคุ๊กกี้ได้ตอลดเวลา(Cookies consent real time update)
จัดเก็บข้อมูลการใช้งานคุ๊กกี้ไว้ที่เดียว(centralization cookies consent)
แสดงรายงานข้อมูลการใช้งานคุ๊กกี้(Compliance Reporting)

Our Services

Consent management center

SASS(software as a service) solution สำหรับจัดเก็บข้อมูลการยินยอมของลูกค้าที่จะทำให้การจัดเก็บข้อมูลการยินยอมของลูกค้าและการตรวจสอบการยินยอมเป็นเรื่องง่าย

Cookies consent

สร้าง banner สำหรับขอการใช้งานคุ๊กกี้ในเว็บไซต์ และการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่คุณมีอยู่สามารถทำได้ภายใน 1 วัน

ให้คำปรึกษา (Customer data mapping consultant)

ให้คำปรึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าการออกแบบและกระบวนการถูกต้องเหมาะสม ให้คำปรึกษาเรื่องการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าว่าเก็บข้อมูลอะไร อยู่ที่ไหน ใครเข้าถึงได้บ้าง สิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร

การออกแบบ และการพัฒนา website

เรามีทีมงานระดับมืออาชีพและยังมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ ที่จะคอยช่วยเหลือ ช่วยวิเคราะห์ความต้องการของคุณอย่างใกล้ชิด

พัฒนา Application เฉพาะด้าน (Custom Application)

บริการพัฒนาโปรแกรม Application Development หรือพัฒนาระบบ System Integration เพื่อให้ได้ระบบที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

การออกแบบและการพัฒนา Mobile Application Application

เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา Mobile Application ทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น iOs, Android, React Native โดยเน้นคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้งานกับ Mobile

Reddot เราเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

90% ของลูกค้าของคุณค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการบนโลกออนไลน์ ก่อนที่พวกเขาตัดสินใจที่จะติดต่อซื้อหรือนัดพบ วันนี้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์มีความจำเป็นและมีความหมายอย่างยิ่ง ต่อความสำเร็จในการเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป

00K

End Customer visit

00K

Feedback

00+

Workers

00+

Customer

มีคำถามเกี่ยวกับ PDPA หรือโซโลชั่นเกี่ยวกับ Digital ?

อย่ารอช้าติดต่อเรา

Contact Us

คุยกับเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PDPA หรือสนใจโซลูชั่น PDPA และโซลูชั่นด้านดิจิทัลอื่น ๆ

ติดต่อเรา